BLOWER

Pnömatik ya da havalı konveyörler; dökme malzemeleri ya da özel taşıyıcılar içinde birim yükleri, bir kanal içinde hareket eden hava akımıyla iletimde kullanılırlar. Pnömatik nakil makinalarının hepsinde ortak olan çalışma ilkesi, hareketin hızlı bir hava akımı tarafından yüke iletilmesidir. Pnömatik nakil, endüstrinin birçok dalında, çimento, inşaat, denizyolu ve maden işletme taşımacılığında kullanılır. Ayrıca, dökme malzemeleri ambarlar ve atölyeler içinde; ambardan yükleyiciye ve demiryolu vagonlarından ya da gemilerden fabrikaların silolarına veya yükleme yerlerine; vagonların ve gemilerin boşaltılmasında; basınçlı konteynırların boşaltılmasında; malzemelerin silolardan kontrollü olarak alınmasında kullanılırlar. Kuru ve serbest akışlı ve pudra durumundaki geniş malzeme dilimli pnömatik sistemde başarı ile taşınırlar. Bunların en önemlileri: Çimento, kömür tozu, tahıl, alümina, fosforit konsantresi, kül, pamuk, öğütülmüş kömür, kum, granül, kum ve çakıldır. Bir hava akımıyla malzeme taşıyan pnömatik nakil sistemlerinin başlıca üstünlükleri: Malzeme sızdırmaz borularla taşındığından ve kayıplar önlenir, özellikle tozlu malzemeler için bu koşul önemlidir; hava borusunun istenilen doğrultuda bükülebildiğinden yer ekonomisi; hareketli parçaların azlığı nedeniyle az sayıda işletme personeli gerektirir ve taşıma işlemi otomasyonu da kolaydır.